newsletter
Chcesz otrzymywać informacje o nadchodz±cych wydarzeniach prosto na Twoj± skrzynkę e-mail?
Zapisz się do naszego newslettera
kategoria
Dla dzieci
Dla młodzieży
Dla seniorów
Wycieczki piesze
Wycieczki rowerowe
Rajdy
Biegi
Rozgrywki
Eventy
Inne

Baza obiektów sportowych

RSS

Gmina Chrzanów wspiera i promuje aktywno¶ć ruchow± oraz zdrowy styl życia w¶ród mieszkańców. W 2015 r. Gmina doł±czyła do programu „Budujemy Sportow± Polskę" skupiaj±cego miejscowo¶ci, które wspieraj± rozwój sportu dzieci i młodzieży, rozumiej± znaczenie bezpieczeństwa uprawiania sportu, buduj± obiekty sportowe my¶l±c o niepełnosprawnych, promuj± zdrowy, aktywny, bezpieczny styl życia, tworz±c otwarte i nowoczesne społeczeństwo europejskie.
Na terenie gminy istnieje wiele obiektów sportowych dostępnych dla naszych mieszkańców i go¶ci. Dostępne s± m.in. boiska i hale sportowe, siłownie zewnętrzne, korty tenisowe, skate i flow park. Przez cały rok czynna jest Hala Widowiskowo - Sportowa, gdzie odbywaj± się imprezy o randze lokalnej, krajowej i międzynarodowej. W okresie letnim czynny jest obiekt sportowo - rekreacyjny "Basen K±ty", przy którym organizowane s± imprezy plenerowe. Zim± dostępne jest lodowisko. Miasto posiada także czynn± cały rok Kryt± Pływalnię "Cabańska Fala". Baza sportowa jest na bież±co rozbudowywana i modernizowana w celu zwiększenia dostępno¶ci do sportu i aktywno¶ci fizycznej oraz wykształcenia nawyku do aktywnego spędzania czasu wolnego.
Gmina Chrzanów stawia również na prawidłowy rozwój fizyczny i kształtowanie umiejętno¶ci społecznych swoich najmłodszym mieszkańców, powiększaj±c liczbę dostępnych placów zabaw. Obecnie na terenie gminy znajduje się 16 placów zabaw wykonanych przez Urz±d Miejski w Chrzanowie.

 

O¶rodek rekreacyjny "Basen-K±ty" - W SEZONIE LETNIM 2017 O¦RODEK NIECZYNNY

W skład obiektu wchodz±:

  • basen letni
  • plac do minigolfa
  • dwa boiska do piłki siatkowej plażowej
  • pełnowymiarowe boisko trawiaste do piłki nożnej
  • plac zabaw dla dzieci
  • pełnowymiarowe boisko do piłki nożnej plażowej

 

Kryta Pływalnia „Cabańska Fala”

 

Oprócz basenu sportowego, rekreacyjnego, brodzika dla dzieci, jacuzzi, zjeżdżalni, siłowni, sauny i solarium oraz gabinetu masażu gdzie pomog± państwu odprężyć się i w pełni zregenerować siły Pływania dysponuje również kortami tenisowymi i skateparkiem gdzie w my¶l hasła „Chrzanów Blisko Przyrody” można spędzać czas na ¶wieżym powietrzu. 

 

Boiska sportowe:

do piłki nożnej:


• Chrzanów, ul. Borelowskiego 1 (przy SP Nr 1)
• Chrzanów, ul. Dworska 5 (przy SP Nr 6)
• Chrzanów, ul. Wyszyńskiego 19 (przy SP Nr 10)
• Chrzanów, ul. Pogorska 8c (przy PG Nr 4)
• Chrzanów, os. K±ty (przy basenie letnim)
• Chrzanów, ul. Szpitalna
• Balin, ul. Spółdzielców
• Pogorzyce, ul. Szymanowskiego
• Płaza, ul. Korczaka
• Luszowice, ul. Przybyszewskiego 6 (przy SP)
• Luszowice, ul. Dygasińskiego
• Luszowice, ul. D±browa 1


do piłki siatkowej:


• Chrzanów, ul. Dworska 5 (przy SP Nr 6)
• Chrzanów, ul. Wyszyńskiego 19 (przy SP Nr 10)
• Chrzanów, ul. Zielona 15 (przy PG Nr 1)
• Chrzanów, ul. Pogorska 8c (przy PG Nr 4)
• Luszowice, ul. Przybyszewskiego 6 (przy SP)
• Piłka plażowa - Chrzanów, Basen - K±ty


do koszykówki:


• Chrzanów al. Henryka 45 (przy SP Nr 3)
• Chrzanów, ul. Borelowskiego 1 (przy SP Nr 1)
• Chrzanów, ul. Fabryczna 23a (przy SP Nr 5)
• Chrzanów, ul. Wyszyńskiego 19 (przy SP Nr 10)
• Chrzanów, ul. Zielona 15 (przy PG Nr 1)
• Chrzanów, ul. Wyszyńskiego 1 (przy PG Nr 2)
• Chrzanów, ul. Pogorska 8c (przy PG Nr 4)
• Luszowice, ul. Przybyszewskiego 6 (przy SP)

 

do piłki ręcznej:

 

• Chrzanów, Borelowskiego 1 (przy SP Nr 1)
• Chrzanów al. Henryka 45 (przy SP Nr 3)
• Chrzanów, ul. Zielona 15 (przy PG Nr 1)

 

do tenisa ziemnego:

 

• Chrzanów, os. Młodo¶ci (przy Krytej Pływalni)
• Chrzanów, ul. Fabryczna (przy TS Fablok)

 

Uniwersalne:

 

Do: badmintona, tenisa, unihokeja,  biegów lekkoatletycznych, piłki ręcznej,  koszykówki, siatkówki, piłki nożnej

 

• Chrzanów, ul. Borelowskiego 1 (przy SP Nr 1)
• Chrzanów, ul. Fabryczna 23a (przy SP Nr 5)
• Chrzanów, ul. Dworska 5 (przy SP Nr 6)
• Chrzanów, ul. Wyszyńskiego 19 (przy SP Nr 10)
• Chrzanów, ul. Trzebińska
• Chrzanów, ul. Pogorska 8c (przy PG Nr 4)
• Chrzanów, ul. Kubusia Puchatka
• Chrzanów, os. Stella (obok byłego Domu Kultury)
• Balin, ul. Jaworznicka 139 (Przy SP)
• Okradziejówka, ul. Mostowa
• Pogorzyce (przy SP)
• Luszowice, ul. Dygasińskiego

 

Place zabaw:

 

Najmłodsi mog± ¶wietnie spędzać czas korzystaj±c z placów zabaw w mie¶cie i sołectwach. Opiekunowie natomiast mog± odpocz±ć w cieniu.
Na osiedlu Młodo¶ci urz±dzono teren zielony gdzie zamontowano dwa stoły do ping ponga i dwa stoły do gry w szachy.

 

Na terenie miasta:
Plac zabaw na osiedlu Północ-Tysi±clecia przy ul. Mieszka I wyposażony jest w: zestaw zabawowy z baszt±, hu¶tawkę pojedyncz± i podwójn±, hu¶tawki sprężynowce: konik, żyrafę i delfin, ważkę, ¶ciankę sprawno¶ciow±, kółka akrobatyczne, slalom i poręcze gimnastyczne, hu¶tawkę pojedyncz± z siedziskiem typu "koszyk", hu¶tawkę podwójn± z 2 siedziskami typu "koszyk".

 

Plac zabaw na osiedlu Stara Huta wyposażony jest w: zestaw integracyjny z wci±gark± do piasku, hu¶tawkę podwójn± z siedziskami sklejkowymi z oparciem, hu¶tawkę podwójn±, hu¶tawkę na sprężynie "żyrafa", hu¶tawkę na sprężynie "konik", kółka akrobatyczne, poręcze gimnastyczne, zestaw z drabinkami, lokomotywę z wagonem, hu¶tawkę typu ważka, karuzelę.
Plac zabaw na osiedlu Ko¶cielec przy ul. Kasztanowej wyposażony jest w zestaw zabawowy z wież±, zjeżdżalni± i pomostem ruchomym, piaskownicę, metalowa karuzelę, poci±g Kulfon, sprężynowiec kwiat, dwie hu¶tawki podwójne, zestaw Słoń w skład którego wchodzi zjeżdżalnia i trzy pomosty.

 

Plac zabaw na osiedlu Stella wyposażony jest w: zestaw zabawowy z wież±, zjeżdżalni± i pomostem ruchomym, piaskownicę, dwie hu¶tawki podwójne, hu¶tawkę koniki, sprężynowiec kwiat, dwa szałasy, poci±g kulfon, zestaw dla małych akrobatów, karuzelę metalow±.

 

Plac zabaw na osiedlu K±ty przy ul. Fałata wyposażony jest w zastaw Przedszkolak, hu¶tawkę podwójn± z 2 siedziskami "koszyk", kółka akrobatyczne, kompleks sprawno¶ciowy, dwie hu¶tawki sprężynowe - konik i żyrafa, karuzelę krzyżow±.

 

Plac na osiedlu Rospontowa wyposażony jest w: zestaw zabawowy złożony ze zjeżdżalni, pochylni, podestu, drabinki krzyżowej, przeplotni, hu¶tawkę typu ważka,3 hu¶tawki sprężynowe typu "koniki" i "kogut", piaskownicę z bali, karuzelę ,,Sta¶”, hu¶tawkę podwójn±, drabinkę poziom±, ¶ciankę sprawno¶ciow± i trzy ławki.

 

Plac zabaw przy ul. Partyzantów wyposażony jest w: zestaw zabawowy Przedszkolak, Karuzelę Sta¶, hu¶tawki sprężynowe "koniki" i "żyrafa", hu¶tawkę ,,ważka”, hu¶tawkę podwójn±, drabinkę krzyżakow±.

 

Plac zabaw na osiedlu Niepodległo¶ci wyposażony jest w: zestaw integracyjny, hu¶tawkę podwójn± z 1 siedziskiem z koszykiem i 1 siedziskiem sklejkowym, 2 hu¶tawki sprężynowe typu "konik", piaskownicę z bali, karuzelę "Sta¶", hu¶tawkę sprężynow±-skuter, hu¶tawkę wahadłow± podwójn± z 1 siedziskiem koszykowym i 1 siedziskiem gumowym, hu¶tawkę ważka na sprężynie.

 

Plac zabaw przy nowej bibliotece wyposażony jest w: zestaw integracyjny, piaskownicę z bali, hu¶tawkę sprężynow± "konik", hu¶tawkę wahadłow± podwójn± z siedziskami koszykowymi, hu¶tawkę pojedyncz±, piaskownicę z bali, hu¶tawkę ważka na sprężynie.

 

Plac zabaw w Parku Miejskim wyposażony jest w zestaw integracyjny, Apollo, Afrodyta, piaskownicę "domek", dwie hu¶tawki typu ważka, wieżę ze zjeżdżalni±, dwie hu¶tawki na sprężynie. Plac posiada bezpieczn±, syntetyczn± nawierzchnię.

 

W sołectwach:
Plac zabaw w sołectwie Balin przy ulicy Łukasiewicza (za Bibliotek±) wyposażony jest w: zestaw zabawowy z pomostem ruchomym, lokomotywę z wagonem, piaskownicę, dwie hu¶tawki podwójne, karuzelę tarczow±, trzy hu¶tawki ważki oraz cztery kosze na ¶mieci.

 

Plac zabaw w sołectwie Luszowice przy ul. Dygasińskiego wyposażony jest w: zestaw zabawowy z wież±, zjeżdżalni± i pomostem ruchomym, dwie hu¶tawki podwójne, piaskownicę, karuzelę tarczow±, altankę, lokomotywę z wagonem i cztery ławki.

 

Plac zabaw w sołectwie Okradziejówka przy ul. Mostowej wyposażony jest w: zestaw Baszta, hu¶tawkę podwójn± z 2 siedziskami gumowymi, hu¶tawkę sprężynowiec - Kogut, piaskownicę z bali, karuzelę tarczow±, dwie hu¶tawki ważki.

 

Plac zabaw w sołectwie Płaza przy ul. Fredry wyposażony jest w: zestaw integracyjny nr 13, hu¶tawkę podwójn± z 1 siedziskiem gumowym i 1 siedziskiem "koszyk", kółka akrobatyczne, zjazd linowy, hu¶tawkę ważkę na sprężynie.

 

Amatorom „dwóch kółek” polecamy 11 SZLAKÓW ROWEROWYCH:

 

1. Szlak czerwony: Trzebinia Balaton – Płoki – Trzebinia Balaton
2. Szlak niebieski: PTTK: Zalew Chechło – Puszcza Dulowska – Rudno
3. Niebieski - Pętla wokół Balina
4. Zielona Pętla Chrzanowa
5. Czerwona Pętla Wokół Libi±ża
6. Szlak niebieski: „Pętla Babicka”
7. Szlak carny „Dwa Zamczyska: Zamek Lipowiec – Zamek Tenczyn
8. Szlak pomarańczowy: Alwernia – Rez. Dolina Potoku Rudno – Zamek Tenczyn
9. Szlak czerwony: Poręba Żegoty – Zalew Skowronek – Poręba Żegoty
10. Greenways, szlak zielony
11. Greenways, szlak niebieski
i 4 propozycje wycieczek rowerowych:
1. Kozi Bród – Libi±ż – Wygiełzów
2. Kozi Bród – Puszcza Dulowska – Wygiełzów
3. Trzebinia – Pogorzyce – Wygiełzów
4. Libi±ż – Chrzanów – Karniowice

 

 

Dla wszystkich piechurów mamy:


SZLAKI PIESZE:
1. Szlak czarny: Płoki – Trzebinia – Zalew Chechło
2. Szlak żółty: Zamek Tenczyn – Alwernia – Chrzanów
3. Zamek Lipowiec – Wygiełzów – rezerwat Bukowica
¦CIEŻKI PRZYRODNICZE, SPACEROWE
1. ¦cieżka „zielona”: My¶lachowice – Rzeka Kozi Bród – Płoki
2. ¦cieżka „niebieska”: Zalew Chechło – Piła Ko¶cielecka – Staw Gliniak


i GEOLOGICZNE:
1. „Wydobycie i przetwarzanie wapieni w Płazie”
2. „Wapiennik Pogorzycki"
3. „ Kopalnie Rud w Ko¶cielcu”
4. „Dolomity diploporowe ze Skały”
5. „Kopalnia Matylda”
6. „Balińskie Kopalnie Rud”
7. „Górnictwo w Luszowicach”
8. Karniowice

 

Warto zapoznać się również z:

 

- Międzynarodow± Tras± Pielgrzymkow± Szlak Maryjny Częstochowa – Mariazell
(szlak pieszo – rowerowy)
- Szlakiem Miejsc Papieskich na Ziemi Chrzanowskiej
(szlak pieszo – rowerowy)
A może zamiast chodzenia BIEGANIE. W każd± sobotę o godzinie 9:00 można wzi±ć udział w Parkrunie na dystansie 5km. Każdy w swoim rytmie może dotrzeć do mety pokonuj±c własne słabo¶ci
http://www.parkrun.pl/chrzanow/

Klub Sportowy „Ko¶cielec”  zaprasza do SEKCJI BIEGU NA ORIENTACJĘ.

 

 

Jeżeli wycieczki piesze ani rowerowe nie przypadn± Państwu do gustu proponujemy NORDIC WALKING to idealna forma relaksu i sposób na utrzymanie dobrego stanu zdrowia. A jak będ± Państwo potrzebowali kompanów do „kijkowych” wycieczek to polecamy Koła Nordic Walking działaj±ce na terenie Gminy Chrzanów
Koło przy Uniwersytecie Trzeciego Wieku w Chrzanowie
ul. Focha 3, 32 – 500 Chrzanów, tel.: 32/ 724 12 67

 

 

ZIELONY PUNKT KONTRONY
to ogólnopolski program Lasów Państwowych i Polskiego Zwi±zku Orientacji Sportowej maj±cy na celu wszechstronne wykorzystanie lasów dla celów rekreacyjnych i sportowych. Każdy z punktów zaopatrzony jest w perforator służ±cy do potwierdzenia swojej obecno¶ci w konkretnym puncie terenu. Punkty te znajduj± się na terenach le¶nictwa Piła Ko¶cielecka  w dwóch  kompleksach le¶nych – Las Żelatowa i Las Ko¶cielec. Poszukuj±c punktów kontrolnych można chodzić, biegać, maszerować z kijkami, jeĽdzić rowerem lub na nartach.
Mapy do pobrania: http://www.chrzanow.katowice.lasy.gov.pl/, http://www.powiat-chrzanowski.pl/

 

Jeżeli Państwa Pasj± jest JAZDA KONNA lub chcieliby¶cie spróbować  to Gmina Chrzanów umożliwia też taki sposób spędzania czasu na łonie natury:
Towarzystwo Przyjaciół Domu Pomocy Społecznej w Płazie
ul. Wiosny Ludów 4, 32 – 552 Płaza
tel.: 501 728 562

 

Stajnia „Pod Rozbrykanym Kucykiem”
ul. Łowiecka 14b/1 32-500 Chrzanów
tel.: 692 298 542

 

 

Jeżeli interesuje Państwa niczym niezm±cona cisza, spokój, bliski kontakt z przyrod± to WĘDKARSTWO będzie dla Państwa idealne.
Wszystkich zapraszamy do Polskiego Zwi±zku Wędkarskiego koło nr 10, Towarzystwa Wędkarskiego „Ko¶cielec”

 

Dla amatorów szaleństwa na lodzie o ile pozwol± warunki atmosferyczne można skorzystać z SEZONOWEGO LODOWISKA przy ulicy Wyszyńskiego.
Lodowisko jest o¶wietlone i otoczone trybunami. Na terenie obiektu istnieje możliwo¶ć wypożyczenia łyżew, kasków, pingwinów dla najmłodszych a także naostrzenia łyżew.